صنایع پمپ سازی آبروان

راهنمای نصب و دمونتاژ پمپ‌های فشارقوی

نصب و مونتاز پمپ های فشار قوی

در مقالات قبلی سایت آبروان با پمپ های فشارقوی wkl آشنا شدید. در این قسمت به بررسی نحوه نصب و دمونتاژ پمپ وکائل می‌پردازیم. قبل از نصب نیاز است تا چند نکته مهم را بدانید. قطر نامی فلنج هیچ اطلاعی در مورد قطر صحیح لوله مکش به دست نمی‌دهد. قطر لوله مکش بر اساس حداکثر میزان آبدهی محاسبه و انتخاب می‌شود. با توجه به مسیر لوله‌کشی مکش و تعداد و ابعاد اتصالات موجود در این مسیر، قطر لوله مکش را باید به‌اندازه‌ای انتخاب کرد که افت زیاد در این مسیر، باعث کاهش شدید در ارتفاع مکش پمپ نشود.

توصیه می‌شود که سرعت جریان لوله مکش از 2 متر بر ثانیه تجاوز ننماید. به‌طورکلی بهتر است برای هر پمپ لوله مکش جداگانه نصب شود. اگر به دلایل علمی این کار مقدور نباشد، قطر لوله کلک تور باید طوری انتخاب شود که سرعت جریان تا حد قابل‌قبول کم بوده و در عین ‌حال بهتر است که قطر لوله‌های کلک تور تا ورودی آخرین پمپ یکسان باشد. نکات بعدی را در ادامه مقاله بخوانید.

نحوه نصب پمپ فشار قوی

5 نکته دیگر که هنگام نصب یک پمپ وکائل لازم است بدانید:

  1. از هرگونه پیچ تند و تغییر سطح مقطع شدید ناگهانی پرهیز شود کلبه داخلی واشرهای آب‌بندی فلنج‌ها در مسیر جریان سیال مانع ایجاد نکنند.
  2. انبساط حرارتی لوله‌ها باید به نحوی تعدیل گردد که بار اضافی روی پمپ وارد نشود.
  3. قبل از نصب و راه‌اندازی پمپ، کلیه مخازن، خطوط لوله و اتصالات باید به‌دقت پاک شوند.
  4. ازآنجایی‌که گدازه‌های جوشکاری پوسیدگی‌ها و دیگر ناخالصی‌ها، اغلب پس از مدتی از جای خود کنده می‌شوند، ضروری است یک صافی در خط مکش نصب گردد تا از ورود این ذرات جلوگیری نماید.
  5. برای جلوگیری از افت فشار زیاد در صافی مجموع سطح مقطع سوراخ‌های صافی باید مساوی با سه برابر سطح مقطع لوله باشد. صافی باید به شکل مخروط و از مواد مقاوم و به خوردگی باشد و شامل یک صافی با سوراخ‌های درشت باشد و داخل آب صافی ریزتری با شبکه ۲ میلی‌متری از سیمی به قطر 5/0 میلی‌متر قرار گیرد.

مسیر مکش با ارتفاع مثبت

در مسیر مکش با ارتفاع مثبت وجود شیر باز و بسته، لازم است تا هنگام بازرسی و تعمیرات wkl، بتوان پمپ را از منبع مربوطه جدا کرد. این شیر هنگام بهره‌برداری از پمپ باید کاملاً باز باشد. لوله مکش باید با شیب یکنواخت نزولی به‌طرف پمپ نصب شود تا از حبس هوا جلوگیری شود است. قبل از اتصال پمپ باید مسیر لوله مکش تمیز شود تا از داخل شدن اجسام خارجی به داخل پمپ مثل: گدازه‌های جوشکاری، براده‌های لوله و… خودداری گردد.

بررسی مسیر مکش پمپ
در هنگام نصب پمپ wkl، یکی از مراحل مهم بررسی مسیر مکش پمپ است.

مسیر تعادل خلأ

اگر سیال مثل پمپ‌های کندانس، از منبع تحت خلأ به پمپ وارد ‌شود، پیشنهاد می‌شود در مسیر تعادل، به صورتی که مشخص‌شده است، نصب شود، به‌خصوص در مواردی که ارتفاع مکش کم باشد و به‌این‌ترتیب هوا و حباب‌های گاز که همراه سیال وارد مسیر پمپاژ شده است از طریق این لوله دوباره به این مخزن مکیده می‌شود. لوله باید تا جایی که امکان دارد، به ورودی پروانه پمپ وصل شود و به بالای مخزن خلأ برگردانده شود.

قطر لوله به ظرفیت پمپ بستگی دارد و معمولاً بین 1 تا 2 اینچ است. نقطه بالای محفظه پمپ (سوراخ هواگیر D6) باید توسط یک لوله کوتاه به مسیر تعادل خلأ وصل شود، تا قبل از راه‌اندازی هواگیری شود. روی این لوله شیر ضد خلأ نصب می‌شود که باید پس از هواگیری و قبل از راه‌اندازی بسته شود. شیر باز و بسته اصلی مسیر تعادل A در زمان بهره‌مندی از پمپ باید کاملاً باز شود و فقط هنگامی‌که پمپ خاموش شد، باید بسته شود.

مسیر رانش و محافظ کوپلینگ

اگر ارتفاع رانش بیش از 15 متر بوده و یا طول مسیر به نحو فراوانی زیاد باشد باید از شیر یک‌طرفه‌ای بین پمپ شیرفلکه خروجی استفاده نمود. این شیر می‌تواند هرگونه ضربه قوچ را که هنگام خاموش شدن ناگهانی اتفاق می‌افتد جذب کرده و از وارد آمدن صدمه به پمپ و سوپاپ مکش جلوگیری نماید. همچنین توصیه می‌شود یک شیر دروازه‌ای نیز در این مسیر نصب شود. این شیر به‌دلیل جلوگیری از افزایش بیش از حد توان جذبی و مهم تر از آن تنظیم نقطه کار پمپ به کار می‌رود.

بنا بر مقررات ایمنی در اغلب کشورها فقط هنگامی می‌توان از پمپ بهره‌برداری نمود که محافظ مناسبی روی کوپلینگ نصب‌شده باشد.

بازرسی نهایی پمپ wkl

پس از تکمیل کارهای مشروح تراز بودن کوپلینگ باید یک‌بار دیگر کنترل شود و در صورت لزوم دوباره تراز شود. باید بتوان با تقلای زیاد محور پمپ را از ناحیه کوپلینگ با دست چرخاند.

دمونتاژ پمپ‌های فشارقوی

دمونتاژ پمپ‌های فشارقوی
نحوه دمونتاژ پمپ فشار قوی wkl

دمونتاژ را می‌بایست به کمک نقشه برشی پمپ مربوطه انجام داد. قبل از دمونتاژ پمپ از محل نصب، مطمئن شوید که امکان راه اندازی ناگهانی پمپ وجود ندارد و سپس مراحل زیر را انجام دهید.

برای ایمنی هنگام دمونتاژ پمپ wkl منبع تغذیه موتور را قطع نمایید. سپس تمامی شیرهای سیستم را ببندید. با بازکردن درپوش‌های تخلیه آب، داخل پمپ را خالی نمایید. در صورت وجود، فلنج‌های پمپ را از خط مکش، رانش و فشارسنج باز نمایید. محافظ کوپلینگ را باز کرده و پمپ را از موتور جدا نمایید. با بازکردن پیچ‌های شاسی پمپ را به آرامی به محلی مطمئن منتقل نمایید. نیمه کوپلینگ روی محور پمپ را بیرون کشیده و خار کوپلینگ را بردارید.

پمپ از طرف مکش دمونتاژ خواهد شد. لذا قبل از دمونتاژ پایه‌های محفظه رانش را در محلی ثابت کرده و تیکه گاه مناسب زیر محفظه‌های طبقات قرار دهید تا در عین بیرون کشیدن محفظه مکش، قطعات پایین نیافتند. در حین مونتاژ، محفظه‌های طبقات و قطعات مربوطه به هر طبقه را شماره گذاری کرده تا در مونتاژ بعدی دوباره در محل اولیه خود قرار گیرد و کار با سرعت بیشتری انجام شود.

پیچ‌های درپوش یاتاقان مکش را باز کرده و درپوش را خارج نمایید. مهره و واشر قفل کننده رولر ببرینگ را باز نمایید. مهره‌ای (920,2) را باز کرده و محفظه یاتاقان مکش را به همراه رولر بیرینگ بیرون کشیده و رولر بیرینگ را از داخل محفظه خارج نموده و با کنترل رولر بیرینگ در صورت مشاهده سایش یا اثر ضربه نسبت به جایگزینی آن اقدام نمایید.

خار فنری، آب پخش کن، بوش فاصله و اورینگ را خارج نمایید. مهره‌های (920,3) را باز نموده و پیچ‌های (902و2) و قطعه عینکی را خارج نمایید. مهره‌های (920و 1) را باز نموده و بست‌های طبقات (905) را خارج نمایید. محفظه مکش را به همراه نوارهای پکینگ و اورینگ روی آن خارج نمایید. نوارهای پکینگ و رینگ خنک کاری را از محفظه مکش خارج نمایید.

در این مرحله بوش روی محور را خارج نمایید و با کنترل آن در صورت مشاهده سایش نسبت به جایگزینی آن اقدام نمایید. پروانه طبقه اول را خارج نمایید. دیفیوز، محفظه طبقه اول و اورینگ روی آن را خارج نمایید. بوش طبقه و خار پروانه را خارج نمایید.

پروانه طبقه دوم را خارج نموده و مرحله قبلی را برای هر طبقه انجام دهید. دیفیوز طبقه آخر را خارج نمایید. پیچ‌های درپوش یاتاقان رانش و مهره سر محور را خارج نمایید. مهره‌های محفظه یاتاقان رانش و مهره‌ها و پیچ‌های عینکی را باز نموده و محفظه رانش را خارج نمایید. محفظه یاتاقان را به همراه بلبرینگ از روی محور خارج نمایید. با خارج کردن بلبرینگ از داخل محفظه در صورت وجود صدمه در بلبرینگ نسبت به جایگزینی آن اقدام شود.

رینگ تنظیم را که بلافاصله بعد از بلبرینگ می‌باشد، خارج نمایید. دقت داشته باشید که این رینگ دقیقا باید در این موقعیت مونتاژ شود. خار فنری را خارج نمایید و رینگ تنظیم دوم را که بلافاصله بعد از خار فنری می‌باشد، خارج کنید. دقت داشته باشید که این رینگ هم درای اندازه‌ی خاصی است و دقیقا باید در این موقعیت مونتاژ شود.

در صورت تعویض هر کدام از قطعات روی محور یا قطعات محفظه باید کار اندازه گیری و جایگزینی رینگ‌های تنظیم جدید مطابق روش‌ گفته شده انجام شود.

آب پخش کن، بوش فاصله و اورینگ را از روی محور خارج نمایید. بوش روی محور را خارج نمایید و با کنترل آن در صورت مشاهده سایش نسبت به تعویض آن اقدام نمایید.

abravanpump.com/?p=20440

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *