پمپ های سانتریفیوژ - پمپ روغن داغ - پمپ صنعتی - پمپ فشار بالا - پمپ روغن

ویژگی های پمپ های سانتریفیوژ را با هم بررسی کنیم

پمپ های سانتریفیوژ

شرکت صنایع پمپ سازی آبروان

پمپ های سانتریفیوژ - پمپ روغن داغ - پمپ صنعتی - پمپ فشار بالا - پمپ روغن

پمپ های سانتریفیوژ – پمپ روغن داغ – پمپ صنعتی – پمپ فشار بالا – پمپ روغن

 

پمپ سانتریفیوژ (Centrifugal Pump)

 

پمپ سانتریفیوژ (Centrifugal Pump) یا گریز از مرکز، از موارد پمپ های دینامیکی هستند.

این پمپ ها در گروه بندی پمپ های با جابجایی غیر مثبت قرار دارند که با چرخش یا چرخیدن یک پروانه در آن انرژی به سیال  انتقال پیدا می کند.

همچون تعداد زیادی از پمپ ها، پمپ های سانتریفوژ انرژی را از موتور دوار می گیرند و به سیال منتقل می کنند.

مقدار و  میزانی از این انرژی به شکل انرژی جنبشی و در قالب سرعت نمایان می شود

مقدار و میزانی نیز به عنوان انرژی پتانسیل و در قالب هد فشاری ظاهر می شود

 توانایی حمل کردن سیال را در برابر جاذبه زمین به سمت بالا دارد.

انتقال دادن انرژی

انتقال دادن  انرژی از یک پروانه ی دوار به سیال جهت تولید کردن فشار و حرکت سیال، همواره  و پیوسته با نام نیروی گریز از مرکز در سیالات وصف می شود.

پمپ های سانتریفیوژ اصلی ترین و کارآمد ترین و پرکاربردترین نوع پمپ آبی در صنعت می باشند.

به صورت متوسط ۷۵ درصد پمپ های به کار رونده در صنعت از نوع سانتریفیوژ می باشند.

از آنجا که این پمپ ها همواره و پیوسته مقدار مشخصی از دبی آب را در یک فشار ثابت و در هر موقعیتی تأمین می کنند،

پمپ های ایده آل و خیلی منحصر به فردی به شمار می آیند.

پمپ

این نوع پمپ ها طبق تئوری نیروی گریز از مرکز کار و فعالیت می کنند.

هنگامی که  پره ی پمپ درون محفظه ی آن دوران می کند، سیال را از مرکز به بیرون حرکت یا هل می دهد.

هنگامی که  سیال از مرکز به بیرون هل داده می شود

سیال جایگزین تحت فشار اتمسفر یا فشارهای مصنوعی و بالاتر به سمت مرکز کشیده می شود.

سیالی که به بیرون حرکت یا هل داده شده، از راه مسیر خروجی تخلیه می گردد.

این سیال میزان فشاری خواهد داشت که مقدار آن را می توان توسط گام پروانه پمپ و نیز سرعت دورانی آن محاسبه کرد.

همان طور که گفته شد، این پمپ ها دو عضو اصلی دارند، بدنه و پروانه.

پیوند : پمپ های سانتریفیوژ ، پمپ روغن داغ ، پمپ صنعتی ، پمپ فشار بالا ، پمپ روغن

منبع : https://www.abravanpump.com