صنایع پمپ سازی آبروان

پمپ گریز از مرکز سری 40

پمپ گریز از مرکز سری 40

پمپ‌های به کار رونده در صنعت از نوع سانتریفیوژ می‌باشند. پمپ گریز از مرکز کاربردهای زیادی دارد که برای مثال می‌توان به:

  • انتقال آب مصرفی شهری و صنعتی
  • انتقال آب برای مصارف کشاورزی
  • ساخت انواع پمپ‌های آب‌رسانی و آتش‌نشانی
  • انتقال آب در سیستم تأسیساتی و تهویه مطبوع
  • انتقال مواد شیمیایی و اسیدی

پمپ سانتریفیوژ یا گریز از مرکز از مدل پمپ‌های دینامیکی هستند. این پمپ‌ها در دسته پمپ‌های با جابجایی غیر مثبت قرار دارند که با چرخش یا چرخیدن یک پروانه در آن انرژی به سیال انتقال پیدا می‌کند، همچون تعداد بسیاری از پمپ‌های سانتریفوژ انرژی را از موتور دوار می‌گیرند و به سیال منتقل می‌کنند. پمپ‌های گریز از مرکز به سه قسمت دسته‌بندی می‌شوند:

  1. پمپ گریز از مرکز جریان شعاعی
  2. پمپ گریز از مرکز جریان مختلط