پمپ های احیا کننده
آنچه در این مقاله میخوانید: نمایش

پمپ های احیا کننده

وقتی مایع وارد پمپ احیا کننده می شود آب وارد پروانه می شود،

مایع از پروانه خارج نمی شود و در یک لوله حلقوی دوباره به پروانه باز می گردد.

این گردش مجدد یا بازسازی باعث شده به اینگونه پمپ ها ، پمپ احیا کننده می گویند.

 

این پمپ ها مناسب برای حمل آب سرد، بدون مواد ساینده و مواد شیمیایی خورنده هستند.

این نوع پمپ آب مناسب برای تامین آب خانگی می باشد. با توجه به قابلیت پر شدن مجدد

می توانند هوا را حذف کنند و از این رو مناسب برای اتصال به خطوط لوله هستند،

بنابراین نیازی به یک سوپاپ خروج هوا نیست.

مزایای پمپ های احیا کننده

پمپ های که به هر دو طرف مانند هم میتواند کار کنند.
. مکنده اتوماتیک
.متقابلیت مثبت
.تغیر جریان نسبت به فشار کم میباشد.
.میانگین کار کردوسیع

 

اجرا پمپ های احیا کننده

مایعات شیمیائی
دیگ بخار
هیدروفور
تغلیظ شده
خدمات دریائی
اب داغ(0 180 درجه)
روغن داغ (0 300 درجه)
محلولهای شیمیائی

پمپهای احیا کننده با جریان پائین, در جا هائیکه احتیاج به فشار قوی دارد

میتوان با موفقیت به کار گرفت. این پمپها در رباطه با طرز طراحی فقط

در سیستمهای تمیز و مایعات استفاده قرار میگیرد.

در بعضی موارد مواد جامد در داخل مایعات با استفاده از فیلتر بعد از پاک کردن میتوان استفاده نمود.

 

شرایط کارکرد پمپ های احیا کننده

فرق اصلی مابین پمپ های احیا کننده و پمپهای تفکیک کننده :

مایع فقط در پمپ های تفکیک کننده از وسط چرخ بسته گذشته در پمپ های پروانه

دار هم از هر دو طرف چرخ گذشته در سایه بالها حرکت میکند.

چرخ پمپ به صورت مرحله ای کار کرده و هر دو طرف در خلأ میباشد

و با تولید فشار مساوی چرخ را به حالت تعادل میاورد بدین ترتیب بار وارد شده

به موتور بلبرینگها به شکل هیدرولیک به حالت بالانس در میاید.

 بال های چرخ به طرف کانال اب روان میشود.مایع وقتیکه وارد پمپ شد چرخ

این مایع را در هر یک از بال ها حرکت داده و با حرکت گریز از مرکز ,

فشار به وجود میاورد.از این رو وقتی که پمپ کار میکند به طور منظم

سرعت ریزش را هم تنظیم میکند.

در پمپ های احیاء کننده برای جلوگیری از افت و بهتر استفاده کردن

از فشار در مرحله ها و در چرخ داخل به وجود اوردن خلا های کوچک حساس ضروری میباشد.