در این کلیپ به طور کامل با مراحل alignment یا هم‌محورکردن پمپ و موتور با استفاده از ساعت اندیکاتور آشنا می شویم.
ترجمه اختصاصی آبروان

3/5 - (2 امتیاز)