مپ های شناور چند طبقه با محرک الکتریکی مجموعه ای است از یک پمپ گریز از مرکز عمودی که به طور مستقیم با موتور الکتریکی شناور کوپله می‌شود. این دستگاه ها جهت پمپاژ آب از چاه های عمیق و نیم عمیق با قطر کم طراحی شده است.

به این مقاله امتیاز بدهید!