صنایع پمپ سازی آبروان

ارتفاع مكش در پمپ ها

آنچه در این مقاله میخوانید: نمایش

ارتفاع مكش:

ارتفاعي كه يك پمپ سانتريفوژ بتواند بالاتر از سطح آزاد آب قرار گيرد ارتفاع مكش ناميده می شود.

ارتفاع مكش مناسب برای پمپهای گريز از مركز بستگی به عوامل زيردارد :

1- سرعت گردش پمپ

2- دبي پمپ

3- ارتفاع مكانيك پمپ

4- افت فشار در داخل پمپ

5- درجه حرارت محل نصب پمپ

6- ارتفاع محل نصب پمپ نسبت به سطح دريا

كه عوامل فوق سبب افزايش و يا كاهش ارتفاع مكش مي گردد.

 

ارتفاع مكش پمپ ها

 اگر سرعت گردش و ارتفاع مكانيكي پمپ ثابت باشد هر اندازه دبي پمپ بيشتر باشد

عمل مكش كمتري احتياج است و يا اگر دبي پمپ ثابت باشد هر اندازه ارتفاع مكانيكي پمپ

زيادتر باشد عمل مكش كمتري سلامتي پمپ را تضمين خواهد نمود .

 

و يا اگر دبي پمپ ثابت باشد، هر اندازه سرعت گردش پمپ بيشتر باشد

عمق مكش را كمتر بايد انتخاب نمود. گذشته از آن اصولاً با كم شدن فشار هوا ،

درجه حرارت لازم جهت تبخير آب در آن محيط كم مي گردد بطوريكه در فشار مطلق

2/0 تا 5/0 اتمسفر در لوله هاي مكش پديده تبخيري در آب رخ مي دهد

و سبب قطع جريان آب در لوله مكش مي گردد .

 

بطور تئوري ارتفاع مكش پمپ برابر با يك اتمسفر (10 متر آب) مي باشد

ليكن عوامل زير سبب كاهش ارتفاع مكش مي گردند:

 

1- ارتفاع نظير فشار بخار مايع hp

2- ارتفاع نظير فشار در اثر سرعت در لوله مكش. hv

3- ارتفاع نظير افت هاي لوله و زانوئي و سه راهي ديگر متعلقات مربوطه hr ارتفاع مكش باشد داريم :

hs = 10 – (hp + hv + hr)

عملاً ميزان دقيق hs براي عملكرد سالم و مناسب پمپ حداكثربرابر 5/4 الي 6 مترمي باشد .

 

براي جلوگيري از اشكالات پمپ ، بايد حتي المقدورسعي نمود پمپ را در

ارتفاع پايين تر ازسطح آزاد آب قرار داده و در فاصله بين لوله مكش

كه به داخل آب فرورفته است و اتصال لوله به پمپ از اتصالاتي نظير زانوئي

و شير يك طرفه و سه راهي ، شيرفلكه ، تبديلات و غيره جلوگيري نموده

و براي كم شدن افت هاي فشار ، قطر لوله كمي بزرگتر از حد محاسبه بوده

و ضريب اصطكاك داخل لوله (f) كم باشد ، قطر لوله مكش بايد در تمام مسير

يکنواخت و در صورت امكان شيبي معادل 5 درهزار از منبع مكش به طرف پمپ داده شود.

abravanpump.com/?p=20400

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *