کلیپ دوبله اختصاصی آبروان در مورد انحراف یا عدم همترازی در کوپلینگ
علائم عدم انطباق کوپلینگ‌ ها، شامل:
  1. سایش با خرابی اجزای الکتروپمپ
  2. ناپایداری لوله‌های متصل به فلنج
  3. ورقه‌های تنظیم تراز گشاد
  4. مصرف بیش از حد انرژی الکتریکی
  5. لرزش و صدای زیاد