اجزای تشکیل دهنده الکتروپمپ گریز از مرکز و خصوصیات آن را با هم بررسی می کنیم

اجزای تشکیل دهنده الکتروپمپ گریز از مرکز را با هم بررسی می کنیم

اجزای تشکیل دهنده الکتروپمپ گریز از مرکز

شرکت صنایع پمپ سازی آبروان

اجزای تشکیل دهنده الکتروپمپ گریز از مرکز و خصوصیات آن را با هم بررسی می کنیم

اجزای تشکیل دهنده الکتروپمپ گریز از مرکز و خصوصیات آن را با هم بررسی می کنیم

اجزای تشکیل دهنده الکتروپمپ گریز از مرکز را با هم بررسی می کنیم به صورت دقیق

قسمت‌های اساسی یک الکتروپمپ گریز از مرکز عبارتند از:

1- الکتروموتور: که شامل قسمت الکتریکی پمپ می باشد.

2- کوپلینگ یا هم محور سازی :که متصل کننده الکترومتر به شافت (محور) پمپ می باشد.

3- محفظه یاتاقان: که محل قرار گیری برینگها می باشد.

4- مکانیکال سیل: که محل آب بندی پمپ و محل  جدا کننده سیال پمپاژ شده و قسمت مکانیکی پمپ است .

5-پره‌های پمپ: که با توجه به نوع کاربرد دارای انواع گوناگون و مختلفی می باشد.

دو جزء اصلی پمپ‌های گریز از مرکز پروانه و تیغه آن و حلزونی پمپ می باشد.

  • پروانه: نقش پروانه‌ها در پمپ گریز از مرکز تأمین انرژی لازم برای سیال است. در پمپ‌ها دو نوع پروانه پایه‌ای وجود دارند:

    1- مارپیچی 2- توربینی

پروانه‌های توربینی با تیغه‌های پخش کننده‌ای احاطه  یا محافظت می شوند که مسیرهای بتدریج پهن شونده‌ای  آماده می کنند تا سرعت آب را به آرامی  کم کنند؛ بنابراین هد سرعت به هد فشار تبدیل می‌شود.

پروانه مارپیچی با ویژگی و خصوصیات  نداشتن تیغه‌های پخش کننده مشخص می‌شوند. در عوض پروانه آن درون محفظه‌ای که حلزونی شکل قرار دارد قرار گرفته و سرعت آب به خاطر ترک کردن پروانه کم می شود که همراه با بیشتر شدن فشار می‌باشد.

انتخاب بین این دو نوع پروانه بسته به شرایط استفاده تغییر می‌کند. نوع مارپیچی به خاطر  ظرفیت بالا و هد مصرفی پائین در چاه‌های کم عمق معمولاً ترجیح داده می‌شوند. نوع توربینی در چاه‌های آب عمیق استفاده می‌شود.

 

یوند : اجزای تشکیل دهنده الکتروپمپ گریز از مرکز ،  اجزای تشکیل دهنده الکتروپمپ ، ویژگی های پمپ ها ، پمپ روغن داغ ، پمپ صنعتی ، پمپ فشار بالا ، پمپ روغن ، پمپ ، الکتروپمپ ، پمپ

منبع : https://www.abravanpump.com

به این مقاله امتیاز بدهید!