صنایع پمپ سازی آبروان

پمپ ABRAVAN PLUS (پایه یاتاقان صنعتی) مشابه CPK
  • روانکاری : سیستم روانکاری کلیه مدلهای پایه صنعتی روغن می باشد در حالیکه در پمپ های معمولی روانکاری با گریس می باشد که به دلیل عدم گریس کاری در زمان مناسب و یا گریس کاری نامناسب باعث خرابی بلبرینگ و سایر ایرادات در پمپ و الکتروموتور میگردد .
  • بلبرینگ : در پمپ های پایه صنعتی از بلبرینگهای دو ردیفه تراست استفاده می شود و در حالت معمولی عمر مفید انها 17000 ساعت میباشد و در حالت HD مناسب برای کارکرد تا 25000 ساعت می باشد  ، درحالیکه در پمپ های معمولی حداکثر عمر مفید بلبرینگها 5000 ساعت می باشد.
  • محور : قطر محور در پمپهای صنعتی در تیپ های مختلف تقویت شده است در حالیکه در پمپ های معمولی طرح کلاسیک اجرا می شود .
  • باز کردن و تعمیر پمپ : در پمپهای جدید صنعتی پایه یاتاقان از سه قسمت تشکیل شده است به همین دلیل قابلیت بازکردن بخش روتاری در حالیکه بدنه پمپ به خط انتقال وصل میباشد را دارا می باشد یعنی بدنه پمپ به خط اتصال بسته بماند در حالیکه در پمپهای معمولی اندازه 23-200 تا 35-300 برای سرویس و تعمیر باید کل پمپ از خط انتقال بازشود .
  • سیستم آبندی درپوش بلبرینگ : سیستم آبندی درپوش در پمپهای پایه صنعتی دارای رابیرنت سیل میباشد بدون نیاز به کاسه نمد.
  • سیل مکانیکال : نصب سیل مکانیکال در قطرهای مختلف درپمپهای پایه صنعتی بدون محدودیت میباشد در حالیکه در پمپهای معمولی نصب سیل مکانیکی به لحاظ شکل درپوش محفظه پمپ درارای محدودیت میباشد.

خنک کاری بخش آبندی : سیستم خنک کاری در پمپهای پایه جدید با لوله کشی از بیرون پمپ میباشد API682 در حالیکه در پمپهای معمول از داخل بدون امکان بازرسی میباشد.

وظيفه اصلي ياتاقانها در پمپهاي گريز از مركز آنستكه هنگاميكه اجزاء گردنده پمپ در معرض نيروهاي محوري و شعاعي قرار ميگيرند؛یاتاقانها حفظ موقعيت و همراستايي صحيح اجزاء ثابت پمپ با اجزاء گردنده را مهيا مي نمايند. همچنين ياتاقانها بايد به محور اجازه چرخش با حداقل اصطكاكبرای به حداكثر رسانيدن بازده عملكردي پمپ رابدهند

 

65-250 Eta