صنایع پمپ سازی آبروان

پمپ فشار قوی ویکایل WKL 65

پمپ فشارقوی ویکایل WKL 65
  • تأمین فشار آب شهرها
  • آب رسانی
  • مصارف آبیاری بارانی یا قطره‌ای
  • پمپ‌های آب کندانس شده
  • پمپاژ آب‌ در مصارف صنعتی

و موارد زیاد دیگری اشاره کرد.

محور پمپ‌های ویکایل از جنس فولاد بوده و ساختمان بیرونی آن‌ها از چدن خاکستری است. قطر دهانه مکش این محصول 80 و قطر دهانه رانش آن 65 میلی متر است. همچنین وزن پمپ‌های وکائل 65 از 73 کیلوگرم تا 193 کیلوگرم می‌باشد که بستگی به نوع پمپ و کارایی آن دارد.

آبدهی و ارتفاع این پمپ‌ها در دورهای مختلف، متفاوت است که در ادامه میتوانید مشخصات کامل آن‌ها را