صنایع پمپ سازی آبروان

پروژه ها

پتروشیمی نورزاد

شرکت کشت و صنعت امام خمینی (اهواز)

ایستگاه پمپاژ فولاد سیرجان ایرانیان

پروژه فلوتاسیون مس شرکت نوید فرآیند البرز

پروژه شرکت پترو پیمان دانا

پروژه آب شیرین کن چابهار کنارک

پروژه انتقال آب سد گتوند به پتروشیمی مسجد سلیمان

پروژه تست خطوط لوله جزیره سیری

پروژه سیمان فارس

آرین فولاد

پروژه شرکت کاوات

سایت آب شیرین کن بوشهر

پروژه آبرسانی کنارک

پایگاه هوایی نوژه همدان

آب و برق کیش