صنایع پمپ سازی آبروان

راهنمای نصب و راه اندازی الکتروپمپ های شناور

الکترو پمپ های شناور

مپ های شناور چند طبقه با محرک الکتریکی مجموعه ای است از یک پمپ گریز از مرکز عمودی که به طور مستقیم با موتور الکتریکی شناور کوپله می‌شود. این دستگاه ها جهت پمپاژ آب از چاه های عمیق و نیم عمیق با قطر کم طراحی شده است.

انحراف یا عدم همترازی در کوپلینگ

عدم همترازی در کوپلینگ

کلیپ دوبله اختصاصی آبروان در مورد انحراف یا عدم همترازی در کوپلینگ علائم عدم انطباق کوپلینگ‌ ها، شامل: سایش با خرابی اجزای الکتروپمپ ناپایداری لوله‌های متصل به فلنج ورقه‌های تنظیم تراز گشاد مصرف بیش از حد انرژی الکتریکی لرزش و صدای زیاد