صنایع پمپ سازی آبروان

پمپ های تخلیه بشکه

پمپ تخلیه بشکه یا درام پمپ جهت تخلیه سیالات از بشکه و مخازن مورد استفاده قرار می گیرد. در بسیاری از صنایع یکی از مشکلات اصلی، تخلیه بشکه های حاوی مواد رقیق یا غلیظ به دلیل محدودیت ابعاد درب بشکه ها است. پمپ بهلول برای رفع این نیاز پمپ های بشکه ای خود را پیشنهاد […]