استاندارد API610 پمپ

صنایع پمپ سازی آب روان با بهره گیری از متخصصین و دستگاههای به روز بر آن است تا محصولاتی با کیفیت و مطابق با استانداردهای روز را به دست مصرف کنندگان برساند. در همین راستا در نوشته این  مروری خواهیم داشت بر استاندارد API610  :

حداقل نیازمندی پمپ های فشارقوی  و گریز از مرکز صنایع پتروشیمی و پمپ های صنایع شمیایی که شرایط و محل کار آنها سخت است , ( heavy duty ) پمپ های صنایع گاز و پمپ و پمپهای بازیافت توان هیدرولیکی Hydraulic Power Recovery Turbine در استاندارد API610 تعیین شده است .

هدف اولیه استاندارد API610 ایجاد حداقل نیازمندیهای مکانیکی ثابتی است که در پمپهای تحت پوشش این استاندارد باید اعمال شود . در واقع محدودیت هایی که این استاندارد اعمال می کند به عنوان امتیاز API610 محسوب می شود . در تمامی مراحل طراحی , به کارگیری و کار تجهیزات صرفه جویی در مصرف انرژی باید مورد توجه قرار گیرد . بنابراین واحد تولید کننده پمپ و همچنین مصرف کننده یا کاریر پمپ باید روشهای جدید برای بهبود مصرف انرژی را در تمامی مراحل ساخت و تولید و مصرف به طور جدی پیگیری کنند و روشهای جایگزین که موجب بهبود مصرف انرژی می شود , بررسی و مورد توجه قرار گرفته شود . به ویژه هنگامی که پیشنهادی برای خرید تجهیزات جدید تهیه می شود . هنگام خرید تجهیزات هزینه هایی که در طول عمر تجهیزات صرف می شود باید ارزیابی شود . ( مانند هزینه انرژی مصرفی )

در صورتی که خریدار شخصاً بعضی از جزییات و جنبه های تجهیزات را تعیی کند در این استاندارد ممکن است تغییراتی انجام شود ولی باید توجه شود که این تغییرات حذف , اصلاح و یا تقویت بخشهایی از استادارد یا به صورت تکمیلی انجام شود و ن اینکه استاندارد دوباره تدوین شود .

پمپهایی که با شرایط استاندارد API طراحی و ساخته می شوند , بسیار پر هزینه هستند .

پمپهای API برای کارهایی به کار می روند که مساله اطمینان پذیر و امنیت کاری در الویت قرار دارد و هزینه مساله ای ثانویه است . ولیکن باید توجه داشت که این هزین بالا در مرحله خرید تجهیزات بوده و در صورتی که هزینه طول عمر تجهیز با توجه به مواردی مانند هزینه های تعمیرات , عملکرد ,  خوابیدن خط ناشی از تعمییرات پمپ و دیگر عوامل موثر لحاظ شود پمپ های ساخته شده تحت این استاندارد دارای صرفه اقتصادی می باشند .