آنچه در این مقاله میخوانید: نمایش

کاربرد پمپ وکيوم در صنعت

پمپ وکيوم چيست و انواع آن کدام است؟

براي پاسخ نخست معني وکيوم را برسي ميکنيم

و شناختي کلي را با هم از وکيوم تجربه ميکنيم

وکيوم به معناي جذب بواسطه ايجاد فشار منفي يا همان مکش است

از جهات مختلفي اين فشار منفي قابل برسي و ارزيابي ميباشد

 

نخست به کيفيت تخليه ملکول هاي گاز اشاره ميکنيم

که سرعت در تخليه گاز و پمپاژ شناخته ميشود

در تخليه گازها علاوه بر ميزان دما عامل تاثير گذار

ديگري نيز وجود دارد که اختلاف و ارتفاع از سطح درياست

ميدانيم که در پايين ترين نقطه ارتفاعي

يعني کنار سطح دريا ميزان فشار يک اتمسفر است

اين ميزان فشار متناسب با اختلاف سطح متغيير است

اختلاف سطح اختلاف دما را در پي دارد

اما براي کاهش اين فشار در حجمي معين نسبت

به ميزان فشار محيط به ابزاري نياز هست

که پمپ وکيوم ناميده ميشود.

پمپ وکيوم

اين پمپ به واسطه وظيفه ذاتي خود به تخليه ملکول هاي

گاز در حجم هاي مشخصي تعريف ميشوند

انواع پمپ وکيوم

به دليل وجود گاز هاي مختلف از جمله گازهاي خورنده ايي

مانند کلر و گاز هاي مشابه و همچنين گازهايي که براي محيط زيست ما مضر هستند

از انواع مختلف پمپ هاي مکنده يا وکيوم پمپ براي مکش اين گازها استفاده ميشود

پمپ هاي خلا را ميتوان از جمله پمپ هايي برشمرد که کمک بسيار بزرگي

به ما در حفظ و نگهداري محيط زيست کرده است

 

انواع پمپ وکيوم که به دو دسته کلي تقسيم ميشوند

** پمپ هاي خلايي که گازها بواسطه آنها برداشته ميشوند و جابجايي مثبت هستند

** پمپ هايي که بواسطه آنها ذرات و ملکول هاي گاز چگاليده ميشوند

 

از جمله پمپ هاي گريز از مرکز پمپ هاي خلا پيستوني

و پمپهاي پيچشي و پمپ هاي وکيوم لوب ميتوان اشاره کرد

به نظر ميرسد با پيشرفت و تکامل علم هاي نوين خلاء را اصلي انکار ناپذير برشمرده اند

شرکت پمپ سازي آبروان

به این مقاله امتیاز بدهید!