آنچه در این مقاله میخوانید: نمایش

تعمیرات انواع پمپ ها ی صنعتی

انجام بازرسي هاي لازم پيش از بهره برداري از پمپ

1 -تعيين جهت چرخش موتور قبل از اتصال پمپ به الكتروموتور

بعد از الیمنت کردن كردن اوليه و گذاشتن شمز ،بايستي موتور 24 ساعت

به صورت آزاد كار كند تا اطمينان حاصل كرد كه موتور از لحاظ برقي

و از لحاظ بيرينگ ها، مشكل نداشته و گرم نمی شود .

تعمیرات انواع پمپ

جهت چر خش موتور نيز در اين مرحله تعيين مي شود .

جهت چرخش پمپ و موتور بايد يكي باشد .جهت چرخش پمپ

بر روي پوسته پمپ نشان داده شده است .راه اندازي پمپ با جهت گردش نادرست مي تواند

باعث باز شدن مهره پروانه و حركت پروانه در داخل پوسته و ساييدگي

و حتي س وراخ شدن پوسته شود .بعد از تعيين جهت چرخش موتور و اطمينان

از عملكرد درست آن ، شافت پمپ و موتور را كوپل مي كنند.

 

2- اطمینان از نصب فیلتر یا استرینر در لوله مکش

توصيه مي شود كه فيلتربه طور دائم در لوله مكش نصب شود براي اينكه

از گير كردن مواد جامد در داخل پره ها جلوگيري شود . بهتر است فشار سنج هايي

درهر دو طرف فيلترنصب شو د تا ا فت فشار ناشي از انسداد فيلتر يا رابتوان به

راحتي اندازه گيري كرد.در صورت انسداد صافي،افت فشار زيادي خواهيم داشت.

تعمیرات انواع پمپ

3- الیمنت کردن

اطمينان از اي ن كه پمپ و موتور هم محور است

و به د قت انجام شده است . الیمنت دو بار انجام مي شود يكي قبل ازبستن لوله ها

و اتصالات به پمپ و ديگري بعد از ب ستن لوله ها و اتصالات .از آنجا كه تنظيم محورها

بعد از بستن لوله ها و اتصالات به هم مي خورد و الیمنت کردن لازم می شود

تعمیرات انواع پمپ

4- حصول اطمينان از كافي بودن سيال داخل منبع

پمپ را به راه نيندازيد مگر اين كه از وجود سيال پمپ شونده به ميزان كافي

در منبع اطمينان حاصل كنيد .اگر پمپ را روشن كرده ولي بعد مشخص شود كه

ارتفاع استاتيكي منبع پايين است ،بايدشير خروجی را بسته و شیر مینیمم فلو رابازکرد .

شیر مینیمم فلو باعث برگشت سيال از پمپ به داخل مخزن مي شود.شیر مینیمم

فلو بازخواهد بود تا زماني كه ارتفاع استاتيكي مخزن به ميزان مورد نظر برسد .

براي اندازه گيري level سیال می توان از level indicator یا sight glass استفاده نمود.

استفاده از sight glass يك روش تقريبي و چشمي است.

تعمیرات انواع پمپ

شيري در انتهاي مخزن قرار دارد و لوله اي پلاستيكي به آن وصل مي باشد .

يك نشانگر در داخل لوله پلاستيكي قرار دارد .بعد از بازكردن شير م قداري كه نشانگر

در داخل لوله پلاستيكي بالا مي رود بيانگر ارتفاع استاتيكي مخزن خواهد بود .

اين روش يك روش تقريبي خواهد بود .ارتفاع سيال موجود در مخزن

از اين طريق تعيين مي شود كه نشانگر چند part مخزن را بالا مي رود

و هر part دارای چه اندازه ای است

تعمیرات انواع پمپ

5- چرخاندن شافت با دست به آرامي

شافت را با دست به آرامي بچرخانيد ، براي اين كه از آزاد بودن و راحت

چرخيدن و عدم گيرداشتن آن اطمينان حاصل شود .البته بايد توجه داشت كه نبايد

شافت را بيش از حد چرخاند زيرا اگر در سيال ذرات خارجي وجود داشته باشد

و بين پروانه و شافت يا مكانيكال سيل و شافت گير كرده باشد چون سرعت دوران شافت

پايين است اين ذرات فرصت پيدا مي كنند كه شافت را خراش دهند.

تعمیرات انواع پمپ

 

6- level گيري مخازن روغن مورد نياز بيرينگ ها

محفظه بيرينگ را قبل از هر راه اندازي بايد كاملاً تميز كرد و با روغن كافي پر نمود .

بعد از تميز كردن محفظه از سوراخ موجود دربالاي محفظه، محفظه را با روغن پر كرد

تا روغن به ميزان لازم برسد با استفاده از level gage سطح روغن تعيين مي شود

كه براي برخي از بيرينگ ها به صورت ظرف شيشه اي كوچكي است كه در بيرون housing

بير ينگ نصب مي شود .(sigh glass ) براي برخي ديگر از بيرينگ ها،

عقربه اي بر روي housing بيرينگ نصب مي شود كه اين عقربه،

تعيين كننده ارتفاع روغن در داخل محفظه بيرينگ خواهد بود.