پمپ آبرسانی و انواع پمپ را در صنایع پمپ سازی آبروان دنبال کنید

انتخاب کردن پمپ آبرسانی برای انواع ساختمان ها و آپارتمان ها را با هم بررسی می کنیم

پمپ آبرسانی

انواع پمپ

 

پمپ آبرسانی

در شرایط  کمبود فشار آب یا میزان فشار خیلی کم آب در داخل واحد ساختمانی خود به آسانی و  راحتی می توانید

با رفتن به جدول درج شده در راهنمای انتخاب محصول بخش” پمپ آب خانگی”

طبق تعداد طبقات و نیز تعداد واحدهای آپارتمان یا ساختمان  خود، شخصا نسبت به انتخاب  کردن پمپ تامین کردن  فشار آب ساختمان خود اقدامات لازم را انجام دهید.

(البته براساس توضیحات نوشته شده در همان قسمت جهت عملکرد هر پمپ تامین فشار یک منبع دیافراگمی، پرشرسوئیچ، مانومتر و اتصال برنجی دنده ای پنج راهه نیز لازم و ضروری می باشد)

پمپ آبرسانی و انواع پمپ را در صنایع پمپ سازی آبروان دنبال کنید

پمپ آبرسانی و انواع پمپ را در صنایع پمپ سازی آبروان دنبال کنید

انواع پمپ های آبرسانی به شرح زیر می باشد :

در یک دیدگاه کلی و اصولی انواع پمپ های آب و آبرسانی را از نظر نوع و میزان عملکرد و نیز از نظر نحوه قرارگیری یا استفاده کردن

میتوان به انواع زیر گروه بندی کرد:

 

پمپ آب خطی

 

پمپ آب خطی، پمپ های طبقاتی، پمپ های کفکش، پمپ های استیل، پمپ های لجن کش، پمپ آب دو پروانه ، پمپ های زمینی، پمپ های شناور، پمپ آب جتی،  پمپ های سانتریفیوژ، پمپ آب بشقابی و … که لازم می باشد

کاربرد و استفاده کردن از هرکدام از آنها بعد از بررسی کردن شرایط از نظر تامین کردن  فشار آب

انتقال دادن حجم یا دبی آب مورد نیازیا مورد احتیاج  و حتی غلظت و اندازه ی مواد معلق احتمالی در آب

هم چنین طبق نظر مهندس تاسیسات و کارشناس مربوطه قابل انجام شدن می باشد.

بوستر پمپ ها که بعنوان پمپ های تقویت کننده (از لحاظ دبی وهد) مورد استفاده قرار می گیرند

معمولا شامل بوستر پمپ های آبرسانی و بوستر پمپ های آتش نشانی می باشد.

پیوند : پمپ آبرسانی ، صنایع پمپ سازی آبروان  ، صنایع پمپ سازی ، پمپ ، انواع پمپ

منبع : https://www.abravanpump.com