www.abravanpump.com
آنچه در این مقاله میخوانید: نمایش

تقسیم بندی پمپ ها بر اساس استاندارد

برای ساخت هر دستگاه در صنعت نیازمند یک سری از تست‌ها و قوانین بوده

تا در صورت بروز هرگونه مشکل بتوان به آن قواینن و مقررات استناد کرد.

لذا برای اطمینان از ساخت مناسب پمپ‌ها خصوصا در جاهای حساس،‌

بیشتر خریداران تمایل دارند پمپ‌های مورد نیاز خود را براساس استاندارد سفارش و خریداری نمایند.

در این استاندارد‌ها برای سازنده و خریدار یک سری قوانین وجود دارد

تا سازنده براساس آن نسبت به ساخت دستگاه خود اقدام نموده

و خریدار نیز از ساخت دستگاه خود مطمئن شود و برخی از استانداردهای رایج عبارتند از :

 

(API)AMERICAN PETROLIUM INSTITU

(ANSI) AMERICAN NATIONAL STANDARD INSTITU

(DIN)GERMANY
ISO

 

 

 

استانداردهای  پمپ ها

مهمترین استانداردهایی که در طراحی، ساخت و بازرسی پمپ ها مورد استفاده می باشند به شرح ذیل است:

استاندارد پمپ آب API 610

استاندارد ساخت و تست پمپ های فرآیندی سنگین مورد استفاده در صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

استاندارد  پمپ ISO 5199

استاندارد ساخت و مشخصه های فنی پمپ های سانتریفیوژ کلاس II – جهت مصارف عمومی General Service

استاندارد  پمپ ANSI/ASME B 73.1/73.1M

استاندارد ساخت پمپ های سانتریفیوژ افقی مکش از انتها برای فرآیندهای شیمیایی

استاندارد پمپ ها  ASNE/ASME B 73.2/73.2M

استاندارد ساخت پمپ های سانتریفیوژ عمودی خطی برای فرآیندهای شیمیایی

استاندارد پمپ NFPA 20

استاندارد نصب پکیج های پمپ های آتشنشانی (پمپ های سانتریفیوژ)

استاندارد  پمپAPI 674

استاندارد ساخت و تست پمپ های جابجایی مثبت – رفت و برگشتی

استاندارد پمپ API 675

استاندارد ساخت و تست پمپ های جابجایی مثبت – پمپ های دوزینگ مورد استفاده در صنایع نفت، شیمیایی و صنایع گاز

استاندارد پمپ API 676

استاندارد ساخت و تست پمپ های جابجایی مثبت – پمپ های روتاری (دنده ای، اسکرو، لوب و پره ای).

استاندارد  API 685

استاندارد ساخت پمپ های بدون آببندی مگنتی Magnetic Drive pumps و Canned motor pumps

سری استانداردهای پمپ H.I

کل مجموعه این استاندارد مخصوص طراحی و تست انواع پمپ ها (سانتریفیوژ، جابجایی مثبت) می باشد.

استاندارد ISO 9906

استاندارد تست عملکرد پمپ های سانتریفیوژ (گرید 1 و 2)

استاندارد پمپ H.I 14.6

استاندارد تست عملکرد پمپ های سانتریفیوژ

 

به این مقاله امتیاز بدهید!